ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Комисията

    Централната военномедицинска комисия (ВМК) е военномедицински експертен орган (специализирано звено към ВМА) за нуждите на Министерство на отбраната, Българската армия  и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

    Комисията организира, ръководи, координира, контролира и извършва военномедицинската експертиза. Сформира обща ТЕЛК за военнослужещи и участва в разработването на проекти на нормативни актове по военномедицинска експертиза.

    ЦВМК, съвместно с Катедра „Авиационна медицина“, организира и участва в курсове по военномедицинска експертиза и авиационна медицина.

    Председател на ЦВМК е полк. д-р Георги Филипов.