ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Кой не може да дарява кръв?

  Не се допускат хора с хронични, злокачествени и инфекциозни /вкл. тропически/  заболявания, лица, чието сексуално поведение ги поставя под висока опасност от придобиване на тежки инфекциозни болести,  лица, които имат анамнестични данни за интравенозно или интрамускулно приемане на наркотици, включително стероиди или хормони за бодибилдинг, лица, приемащи определени медикаменти, жени в цикъл, задължително трябва да са минали 12 месеца от последната бременност

  Противопоказани са всички остри заразни болести (през време на боледуването и реконвалесцентния период). Хората, които са имали контакт със заразно болни – за период, равен на инкубационния, също не могат да даряват кръв.

  Лица, претърпели хирургически интервенции, включително ендоскопски, както и такива с татуировка или бодипиърсинг, безсимптомни посетители на ендемични зони трябва да отложат кръводаряването с 6 месеца.

  Кръводаряване не се извършва и в случаи, когато по преценка на лекаря представлява опасност за здравето на дарителя.

  Експертният съвет по Трансфузионна хематология актуализира сроковете за отлагане на дарителите след ваксиниране срещу COVID-19.

  За РНК ваксини - Moderna, Pfizer/BioNTech:

  • 48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции
  • 7 дни след ваксиниране, ако са възникнали нежелани реакции

  За векторни ваксини – Janssen и Vaxzevria (AstraZeneca):

  • 28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции

  Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационне цикъл и се отнасят за всички дарители – както за стандартна кръв, така и за реконвалесцентна плазма.