ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Кой може да дарява кръв?

  Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че е в добро здраве, за да се защити неговото/нейното собствено здраве и да се защити реципиентът от предаване на заболявания или медикаменти, които биха могли да го увредят.

  Необходимо е телесното тегло на кандидат – донора да бъде над 50кг.

  Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти. Интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

  Експертният съвет по Трансфузионна хематология актуализира сроковете за отлагане на дарителите след ваксиниране срещу COVID-19.

  За РНК ваксини - Moderna, Pfizer/BioNTech:

  48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции
  7 дни след ваксиниране, ако са възникнали нежелани реакции

  За векторни ваксини – Janssen и Vaxzevria (AstraZeneca):

  28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции

  Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационне цикъл и се отнасят за всички дарители – както за стандартна кръв, така и за реконвалесцентна плазма.