ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Катедрата

    Катедра "Медицина на бедствените ситуации" е едно от основните учебно-преподавателски звена във ВМА, което решава проблеми относно организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на природни бедствия, крупни промишлени аварии и терористични актове.

    Дейността й се фокусира върху изготвянето на концепцията за действие на военномедицински формирования за реагиране при екстремни ситуации и подпомагането на ръководството на ВМА при планирането и управлението на медицинското осигуряване при бедствия.