ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Катедрата

    Катедра "Военна медицина" е уникално звено в българската образователната системата. Мисията й е да служи като център за развитие на военната медицина във Въоръжените сили (ВС). В нея се провежда учебно-преподавателска, научна и експертна дейност по въпросите на военната медицина и здравния мениджмънт. 

    Катедрата е създадена през 1960 г. под името “Организация и тактика на медицинската служба” към тогавашния Висш военномедицински институт (ВВМИ). От учебната 1961/1962 г. се приемат и обучават първите специализанти по „Организация и тактика на медициската служба”и „Военномедицинско снабдяване”. От юни 2003 г. Катедрата е преименувана на „Военна медицина”. През 2004 г. към нея се създават структури по авиационна медицина и по военна епидемиология и хигиена (по-късно – Превантивна военна медицина).

    През годините началници на катедрата са били: полк. доц. Анастас Хаджиниколов (1960-1962 г.);  полк. доц. Николай Купенов (1962-1964 г.); полк. Васил Герганов (1964-1967 г.); ген.м-р доц. Иван Хариев (1967-1972 г.); полк. Александър Манов (1972-1975 г.); полк. проф. Мавроди Петров (1975-1988 г.); полк. доц. Емануил Манев (1988-1991 г.); полк. доц. Николай Колев (1991-1992); полк. доц. Николай Чобанов (1992-1998 г.); полк. проф. Асен Петков – (1998-2018 г.).