ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

    Научноприложният център е ситуиран на териториите на многопрофилните болници към ВМА в София, Пловдив, Варна, Сливен и Плевен, като управлението е централизирано в София.

    При нас работи мултидисциплинарен, опитен и мотивиран екип. Двама от служителите притежават научна степен.

    Лекарите в звеното са специалисти в направленията: епидемиогия, хигиена, микробиология, вирусология, паразитология, трудова медицина и превантивна военна медицина, както и ветеринарни лекари, и медицински лаборанти. В екипа има и служители без медицинско образование, като химици, физици, биолози, дезинфектори, химични лаборанти, финансисти, администратори и други.