ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

Научноприложният център е ситуиран на териториите на многопрофилните болници към ВМА – София, Пловдив, Варна, Сливен и Плевен, като управлението е централизирано в София.

В Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена работи мултидисциплинарен, опитен и мотивиран екип. Двама от служителите притежават научна степен.

Лекарите в звеното са специалисти в направленията: епидемиогия, хигиена, микробиология, вирусология, паразитология, трудова медицина и превантивна военна медицина, както и ветеринарни лекари, и медицински лаборанти. В екипа има и служители без медицинско образование, като химици, физици, биолози, дезинфектори, химични лаборанти, финансисти, администратори и др.