ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Диагностично-лечебните модули на МВМФ са в състояние да се разкрият самостоятелно и да действат автономно в полеви условия, но при необходимост могат да формират полева болница (МПБ), която включва следните основни елементи:

  • Ръководство – полк. д-р Савин Савов
  • Сортировъчно-евакуационен модул
  • Хирургичен модул със сектор за ресусцитация –
  • Модул за ядрена и химическа и биологична защита (ЯХБЗ)
  • Инфекциозен модул –
  • Модул за временно настаняване
  • Диагностични кабинети
  • Клинична лаборатория
  • Аптека
  • Средства за евакуация

  Всички лекари, фармацевти, сестри и лаборанти, формиращи щатните структури на Модулни военномедицински формирования, за времето, когато не са ангажирани с участие в спасителни мисии, са разпределени в клиниките и лабораториите в МБАЛ-София на ВМА, където усувършенстват уменията си.