ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Диагностично-лечебните модули на МВМФ в МБАЛ-София са в състояние да се разкрият самостоятелно и да действат автономно в полеви условия, но при необходимост могат да формират полева болница (МПБ), която включва следните основни елементи:

  1. Ръководство – полк. д-р Савин Савов
  2. Сортировъчно-евакуационен модул – с началник майор д-р Паулин Тодоров
  3. Хирургичен модул със сектор за ресусцитация – с началник подп. д-р Георги Нончев
  4. Модул за ядрена и химическа и биологична защита (ЯХБЗ) – с началник подп. д-р Валентин Конов
  5. Инфекциозен модул – с началник д-р Дионис Икономов
  6. Модул за временно настаняване – Димитър Желязков
  7. Диагностични кабинети
  8. Клинична лаборатория
  9. Аптека
  10. Средства за евакуация

  Всички лекари, фармацевти, сестри и лаборанти, формиращи щатните структури на Модулни военномедицински формирования, за времето, когато не са ангажирани с участие в спасителни мисии, са разпределени в клиниките и лабораториите в МБАЛ-София на ВМА, където усувършенстват уменията си.