ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Преподавателският състав на катедра "Медицина на бедствените ситуации" обединява експерти от различни специалности:

  • Полк. доц. д-р Димо Димов, дм, началник на катедрата, специалност по “Медицина на бедствените ситуации” и „Военна токсикология“
  • Ст. лейтенант асистент д-р Георги Семовски
  • Проф. д-р Иван Съмналиев, дмн, специалност по „Военна токсикология“
  • Доц. Цветан Цветанов, дм, специалност по „Медицинска зоология“
  • Доц. химик Ахмед Неджиб, дх, дм
  • Гл. асистент д-р Асен Кънев, дм, специалност по „Превантивна военна медицина” и „Авиационна медицина”.
  • Гл. асистент  инженер-химик Агнес Гълъбова, дм