ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Преподавателският състав на катедра "Медицина на бедствените ситуации" обединява експерти от различни специалности:

  • Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., началник на катедрата, специалност по “Медицина на бедствените ситуации” и „Военна токсикология“
  • Лейтенант асистент д-р Георги Семовски
  • Професор Иван Съмналиев, д.м.н., специалност по „Военна токсикология“
  • Доцент Цветан Цветанов, д.м., специалност по „Медицинска зоология“
  • Гл. асистент химик Ахмед Неджиб, д.х.
  • Гл. асистент, инженер-химик Агнес Гълъбова, д.м.
  • Асистент д-р Асен Кънев, д.м., специалност по „Превантивна военна медицина” и „Авиационна медицина”