ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Договори

          Във Военномедицинска академия се осъществява обучение на студенти по специалности и модули, въз основа на сключени договори, както следва:

  • МФ на СУ „ Св. Климент Охридски”.

  • Медицински университет – София :  

   • Медицински колеж  „Йорданка Филаретова”.

   • Факултет по обществено здраве.

  • Медицински университет - Варна.

  • Национална спортна академия „Васил Левски”.

  • Нов Български университет.