ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейност

  Разпределените в модулни формирования медици от МВМФ оказват помощ на пострадалите, като прилагат основните принципи на военната медицина:

  • Да се изнесат максимално бързо до зоната на бедствие и да се разкрият (отделни модули или изцяло);
  • Да проведат квалифицирана медицинска сортировка
  • Да окажат квалифицирана медицинска помощ, в зависимост от поразяващия фактор 
  • Да проведат лечение на място на нетранспортабилни пациенти, когато е необходимо 
  • Да подготвят за евакуация всички пострадали, нуждаещи се от дефинитивно лечение в специализирани болници, включително и ВМА

  ​От създаването си през 1992 г. досега екипът на Модулни военномедицински формирования (и предшестващата го структура ВМОБР) има ключово участие в спасителните операции при бедствия, авария, катастрофи и конфликти в някои от най-"горещите точки" по света:

  • София, 1992 г. – ЖП катастрофа
  • Пловдив ( село Кръстевич), 1993 г.– токсикологична авария
  • Гълъбово, 1994 г. – авария в ТЕЦ
  • Радуша, Македония, 1999 г. – мисия в бежански лагер
  • Адапазаръ, Турция, 1999 г. – земетресение
  • София, 2004 г. – срутване на сграда
  • Хаити, 2010 г. – земетресение
  • Мизия, 2014 г. – наводенение
  • От 2002 г. насам – окомплектоване и подготовка на медицинските екипи за участие в международни мисии в Босна и Херцеговина, Косово, Афганистан, Ирак и Мали
  • Турция, 2023 г. – земетресение