ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Дейности

  ЦВМК извършва военномедицинска експертиза възоснова на медицински стандарти (МС) – Приложение № 1, за медицинско освидетелстване на следните категории лица:

  • Кандидати за първоначално и последващо приемане на военна служба
  • Военнослужещи
  • Кандидати за обучение във висшите военни училища, като курсанти
  • Курсанти
  • Кандидати за служба в доброволния резерв;
  • Резервисти
  • Военнослужещи и резервисти на летателна длъжност
  • Военнослужещи и резервисти назначени на длъжности, свързани с управление на безпилотни летателни апарати
  • Запасни и български граждани със задължения по военния отчет

  ЦВМК извършва и медицинска експертиза, относно характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба, съответно на активната им служба, и трайно намалена работоспособност на военнослужещите и резервистите на активна военна служба.