ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Центърът

  Научно-приложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина има ключова роля за успешната работа на Военномедицинската служба и грижата за подготовката и здравето на военослужещите. Екипът му изпълнява няколко важни задачи:

  • Извършване на военномедицинска експертиза
  • Медицинска подготовка на летателен и плавателен състав
  • Подготовка на лекари по специалността „Авиационна медицина”
  • Поддръжка на модул за авиомедицинска евакуация
  • Развитие на научно-приложна дейност във всички тези области

  Важно звено в Центъра е Централната военномедицинска комисия (ЦВМК). В нейния състав влизат:

  1. Отделение за военномедицинска експертиза на резервисти, което разполага с 8 кабинета във военните окръжия
  2. Отдел по военномедицинска експертиза за работа на вода, базиран в МБАЛ-Варна.

  Обособен е и Отдел "Авиационна медицина и авиомедицинска евакуация"