ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    Научно-приложения център военна епидемиология и хигиена  е база за обучение по специалностите "Паразитология" и "Трудова медицина".

    Тук се организират и провеждат тематични курсове по профилактика на вътреболничните инфекции, промоция на сексуалното здраве, кърлежовопреносими заболявания и паразитози

    Ръководството и специалисти от центъра участват в провеждането на семинари и курсове по безопасни условия на труд за работещите в Министерство на отбраната и Българската армия.

    Нашият екип организира и участва в конференции по превантивна медицина, микробиология, инфекциозни болести и др., както и в множество мероприятия с тематика нозокомиални инфекции, профилактика на грип, ваксинопрофилактика.

    В последните години полк. доц. д-р Андрей Галев е взел участие в два проекта с европейско финансиране.