ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научни изследвания

    Специалистите от "Медицина на бедствените ситуации” участват активно във всички форуми (симпозиуми, конференции и конгреси) по въпросите на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

    Преподавателският състав следи световните постижения  в предметната област и ги внедрява в теорията и практиката. Участва редовно в наши и чужди научни прояви, в научни разработки и публикации.