ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

професор Стефан Ковачев

  Проф. д-р Стефан Ковачев д.м.н. е ръководител на Клиника по обща и онкологична гинекология от 2015 година, когато е избран и за Републикански консултант по акушерство и гинекология.

  В началото на своя трудов стаж е работил в Университетска болница “Майчин дом”, а от 1998 година до момента е част от екипа на ВМА, като заема различни длъжности.

  От 2011 година е асистент по акушерство и гинекология към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

  През 2009 година придобива и магистърска степен по здравен мениджмънт.

  През 2013 година получава образователна и научна степен  “Доктор”, след защита на дисертация по Акушерство и гинекология, а през 2017 година - и научна степен „Доктор на медицинските науки“ след защита на втори дисертационен труд по Акушерство и гинекология.

  До 2018 година професор Ковачев е автор и съавтор в над 180 научни статии в специализирани медицински издания в България и чужбина. Автор е на 2 самостоятелни монографии.

  Професор Ковачев има дългогодишен хирургичен опит в областите гинекология и онкогинекология. Професионалните му интереси са насочени към диагностиката и съвременното лечение на всички доброкачествени и злокачествени тумори и заболявания на женската генитална система.

  В България професор Ковачев е завършил квалификационни курсове по тазова оперативна хирургия, ендоскопска хирургия, онкогинекология, колпоскопия и деструктивно лечение на заболявания на маточната шийка, 4D и 2D ехография в акушерството и гинекологията, курсове за добра клинична практика и клинични проучвания.

  Има редица специализации в чужбина:

  • Лапароскопия при гинекологични и онкогинекологични  заболявания - Медицински Университет Кинки (Япония);
  • Репродуктивно здраве на жената - Медицински Университет Карлскрона (Швеция);
  • Лазерна - конвенционална и ендоскопска хирургия - Медицински Университет „Сент –Люк“  (Белгия)

  Професор Стефан Ковачев е учредителен член на Европейската югозападна ХПВ (HPV) асоциация. Член е на Управителния съвет на Българското научно дружество по акушерство и гинекология; на Британската медицинска асоциация, Европейската и Международни асоциации по Онкогинекология,  на Българско дружество по онкогинекология, Български лекарски съюз.

  Носител е на наградите: Почетна диплома „Лекар на който българите вярват” 2012 година, номинация „Най-добрите лекари в България” за 2014 година и  почетна диплома „Лекар, на който българите вярват” 2014 година, почетни дипломи „Лекар, на който българите вярват” 2015, 2016 и 2017 година.

  За контакти: тел.: 02/92 25 128; 0878 504 517 (14.00 – 18.00)