ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Служба “Учебна и научно-изследователска дейност”

    Академична дейност

    Началник на служба “Учебна и научно-изследователска  дейност”

    Доц. Вирсавия Васева, дм

    Тел. 02/92 25130

    E-mail: