ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Информация за пациента

Вoенномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицинския персонал.

Ние предлагаме високоспециализирана медицинска помощ, образователни и научно-изследователски програми в името на общата ни цел – служба на човека чрез развитие на науката.

В над 120-годишната си история ВМА демонстрира непрекъснат стремеж към създаване и поддържане на високи стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за пациентите.

Освен в развитието и допълнителната квалификация на своите кадри, ВМА инвестира непрекъснато и в технологичното обновление на клиниките и въвеждането на иновативни методи.

При нас можете да получите комплексно лечение, консултации и индивидуален подход от едни от най-изявените специалисти, които са се доказали не само в България, но и в чужбина.