ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Д-р Георги Давидов

    Д-р Георги Давидов Давидов е роден на 18.04.1957 г. в Берковица. Завършва медицина в София през 1980 г., има придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Магистър е по "Публична администрация" в СУ "Св. Климент Охридски", специализирал е и "Бизнес мениджмънт" в УНСС, организация на военно-полевата медицина и здравен мениджмънт във Военномедицинска академия. Завършил е курсове за ръководни кадри в Академията на МВР и по сигурност на персонала в учебни центрове на НАТО в Дания и Испания.

    Д-р Давидов е започва кариерата си като цехов лекар и ординатор в хирургично отделение в Общинска болница-Берковица (1980-1981 г.). От 1983 г. до 2010 г. заема различни административни длъжности във ВВМИ-София, ВМА-София, МО и ДАНС. През 2011 г. постъпва на работа в БДЛПР-Хисар като лекар - началник на отделение и е заместник-началник по административно-стопанската част на болницата. 

    Владее руски и английски език.