ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология

Началник

Професор д-р Никола Владов, д.м.н.Телефон: 02/92 25 188
E-mail: info@liversurgery.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка