ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Физикална и рехаблитационна медицина

Началник

Доцент д-р Христина Миланова, д.м.Телефон: 02/922 58 82
E-mail: ina.milanova@abv.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка