ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Нуклеарна медицина

  Началник

  • Възможности за диагностика:

   Гамакамерни изследвания на:

   • сцинтиграфия  на костната система
   • белодробна сцинтиграфия
   • бъбречна сцинтиграфия
   • сцинтиграфия на щитовидна жлеза
   Метаболитна брахитерапия с ниски активности – 131- йод

    

  • Апаратура:

   Планарна гама-камера Ohio Nuclear – Sigma 410

  • Специалисти, които работят в звеното:

   Лекар – Бойка Петкова Ст.мс.- Пламенка Иванова Мс.- Снежанка Бучинска Мс.- Юлия  Иванова

  • Учебно-преподавателска дейност:

    

   • Квалификационни  курсове за медицински сестри
   • База за практическо обучение на студенти- специалност  „рентгенов лаборант”