ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

Началник

Професор д-р Илия Салтиров, д.м.н.Телефон: 02/922 52 08; 02/922 63 13
E-mail: endourology@vma.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка