ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Академична дейност

Академична дейност

Началник на служба “Учебна и научно-изследователска  дейност”

Доц. Вирсавия Васева, дм

Тел. 02/92 25130

E-mail: