ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  Преподавателската и изследователска дейност е сред приоритетите в работата на Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина. Експертите от звеното провеждат следните курсове:

  • Основен курс "Авиационна медицина"
  • Първоначален курс по авиационна медицина за новоназначени лекари
  • Оказване на първа помощ при водолазни заболявания
  • Авиомедицинска евакуация на ранени, пострадали и болни
  • Актуални проблеми на военномедицинската експертиза и лицензиране на експерти по отношение на летателната дейност, работа на вода и войскова служба
  • Оператор на барокамерен комплекс
  • Курс за инструктори в хипобарна камера

  Научните разработки на екипа на Центъра се публикуват в сп. „Военна медицина”, а специалистите са издали и монография.