ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  В отделението се развива и актувна учебно-научна дейност в няколко направления: 

  • Индивидуално обучение на студенти по медицина, здравни грижи и парамедици в областта на специалностите „Спешна медицина”, „Вътрешни болести” и „Управление на здравните грижи”;
  • Учебно-преподавателска дейност с практическа насоченост за студенти относно овладяване на основни алгоритми за поведение в условия на спешност в рамките на проект Студентски практики към Министерство на образованието и науката;
  • Учебно-преподавателска дейност на чуждестранни студенти по линия на Международната федерация на Асоциацията на студентите по медицина;
  • Следдипломна квалификация на лекари за придобиване на специалност “Вътрешни болести” и/или „Спешна медицина”;
  • Обучение и специализация по „Спешна медицина” и/или „Вътрешни болести”.