ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  Клиниката по обща и онкологична гинекология е с богати традиции в извършването на научно-изследователска дейност.За последните 4 години в нея са извършени 4 клинични проучвания върху различни аспекти на терапията в областта на акушерството и гинекологията.

  Специалистите от клиниката активно участват с доклади и постери на български и чужди научни форуми – конгресите на Българското дружество по акушерство и гинекология, конгресите на Европейската и Международна асоциации по онкогинекология, Балканския военномедицински комитет.

  Публикуват се монографии, учебници и научно-тематични сборници, третиращи важни проблеми в областта на лечението и диагностиката на заболяванията на женската генитална система, както и статии в български и чуждестранни научни списания по акушерство и гинекология.

  В Клиниката се провежда и активна учебно-преподавателска дейност от ръководителя на клиниката, асистентите и началниците на отделения.

  Ние сме база за обучение по акушерство и гинекология за студенти, стажант-лекари и специализанти по акушерство и гинекология, както и кадри от Медицински колеж „Й. Филаретова“.

  При нас се провеждат семестриални и държавни изпити по акушерство и гинекология, както и квалификационни курсове по линията на следдипломното обучение - “Оперативна гинекология”, “Онкогинекология”, „Колпоскопия и деструктивно лечение на цервикални лезии“, „Ендоскопско (лапароскопско/хистероскопско) хирургично лечение на гинекологични заболявания“.

  Провеждат се и курсове за следдипломно обучение на акушерки и медицински сестри със следната тематика: “Рак на маточната шийка – профилактика и ранна диагноза”, „Ендометриоза – диагноза и лечение“, „Вагинални инфекции“.