ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Конвенционална рентгенова диагностика

Началник

Доцент д-р Лъчезар Петров



Телефон:
E-mail:
Web: http://vma.bg

Биографична справка