ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н., ръководител

  Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. е ръководител на Катедра по урология и нефрология и началник на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на ВМА-София. Национален консултант по урология.

  Завършва "Медицина" в Медицинския университет в София през 1983 г. Специализира "Хирургия" и "Урология" във ВМА-София.

  Има научни интереси в областта на високотехнологичните и минимално инвазивни направления на съвременната урология.

  След защита на дисертационни трудове получава научни звания: "кандидат на медицинските науки" (1995 г.) и "доктор на медицинските науки" (2014 г.), както и академични звания: "доцент" (2003 г.) и "професор" (2015 г).

  Проф. Салтиров провежда редица следдипломни курсове и специализации в различни области на съвременната урология в България, Франция, Италия, Германия и др.

  Автор е на над 200 научни публикации, учебници и монографии.

  Член е на Световната урологична асоциация (SIU), на Европейската асоциация по урология (EAU), на Секцията по уролитиаза на EAU (EULIS), на South-Eastern European Group of Urolithiasis Research (SEGUR), на Международния алианс по уролитиаза (IAU), на Българско дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия и др.

  Проф. Салтиров е член на редакционните съвети на редица български и чуждестранни научни издания и главен редактор е на сп. “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”.