ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Подп. д-р Валентин Конов

  Подп. д-р Валентин Конов завършва "Медицина" в Плевен през 1992 г. и веднага започва работа като лекар-интернист към ВМА-София. От 1993 до 1996 г. е войскови лекар. В следващите 4 години е клиничен ординатор по вътрешни болести към ВМА-София. От 2001 до 2002 г. отново е войскови лекар. Оттогава досега е началник на отделение „Химически аварии и катастрофи” във ВМА.

  Има придобити специалности „Вътрешни болести” (2000 г.), „Медицина на бедствените ситуации” (2005 г.) и „Клинична токсикология” (2011 г.).                          Професионалните му интереси са в областта на алкохолната зависимост, злоу­потребата с психоактивни вещества и тежките интоксикации с медикаменти, както и в областта на специализирана помощ при бедствия и аварии, свързани с химически травматизъм и средства за масово поразяване.                                                                          Има участия в научни конгреси, конференции и симпозиуми, обучения и участия в семинари и конгреси на Българското дружество по клинична токсикология. Участвал е в мироопазващи мисии зад граница.

  Член е на Българския лекарски съюз.  

  За контакти:

  Тел.: 02/ 92 25 026

  E-mail: