ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Отделението

    Отделението за „Спешна медицинска помощ” е разкрито в приземния етаж на основната сграда на ВМА, като има осигурен непосредствен достъп за транспортните средства, както и възможност за комуникация с болничните диагностични и лечебни структури.

    В отделението има обособен кабинет за прегледи с манипулационна, лекарски кабинет и помещение за спешния екип, където пациентите могат да получат спешна медицинска помощ и осъществяване на навременни, качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности.

    Основна част от дейността ни се явява и предопреративната лечебно-диагностична работа в областта на „Вътрешните болести” и „Спешната медицина”, осигуряваща консултации на некардиохирургични пациенти, при които са налага планова и/или спешна хирургична намеса.