ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

Началник

Полковник проф. д-р Андрей Галев, д.м.Телефон: 02/ 92 25 552
E-mail: andrey_galev@abv.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка