ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научни форуми

  Информация за участие на академичния състав от ВМА в научни конгреси, симпозиуми, конференции и др. научни мероприятия

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА 25 ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС НА БВМК

  В периода 28-31 май 2023 г. в Албена, България ще се проведе 25 Конгрес на Балканския Военномедицински Комитет.

  Основни научни области за презентация: Травма мениджмънт, военна медицина, медицина на бедствените ситуации, спешна медицина, хирургия, ортопедия, инфекциозни болести, вътрешни болести, психиатрия, психология и здравни грижи, фундаментална наука, клинични изследвания, образование

  Срок за резюмета: 01.03.2023 г. – в електронен и хартиен вариант на български и английски език: служба УНИД – ет. 1, ст. №3, тел. 25734 Ирена Николова и 25141 д-р Милка Стоева

  ИЗИКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА:

  1.         Тип - презентация или постер

  2.         Област на презентацията

  3.         Заглавие

  4.         Имена на авторите с военно и академично звание и подчертаване на презентиращия автор

  5.         Резюме до 250 думи основен текст, Microsoft Office Word, Times New Roman 12

  6.         Адрес за кореспонденция

  7.         Име на файла - фамилия и първа дума от заглавието

   

  Примерна структура на резюме:

  NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN WARTIME WOUNDS – A CASE SERIES AND REVIEW OF THE LITERATURE

  MAJ. STEFANOV Daniel1, COL. Assoc. Prof. DIMOV Dimo, PhD, …

  1Department of Surgery, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

  OBJECTIVE:

  MATERIAL & METHODS:

  RESULTS:

  CONLCUSIONS:

  KEY WORDS:

  CORRESPONDENCE:

  Продължителността на оралните презентации не трябва да надвишава 8 минути, последвани от 2 минути дискусия.

  Електронните постер-презентации трябва да бъдат във формат MS PowerPoint (.pptx) с максимум 6 слайда, които са настроени да се сменят автоматично на всеки 20 секунди.