ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Медицинска онкология

Началник

Доцент д-р Жасмина Михайлова, д.м.Телефон:
E-mail: medicaloncology@vma.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка