ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

МБАЛ-Пловдив към ВМА осигурява на пациентите си модерна и квалифицирана болнична и доболнична помощ.

Стационарният блок разполага със 120 легла, разпределени в две клиники – по хирургия и по нервни болести, и пет отделения – по вътрешни и очни болести, УНГ, физикална и рехабилитационна медицина и анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/.

В консултативно-диагностичния блок на МБАЛ-Пловдив пациентите могат да се прегледат при лекари от 14 специалности:

 • Хирургия;
 • Нервни болести;
 • Вътрешни болести;
 • УНГ;
 • Очни болести;
 • Ревматология;
 • Гастроентерология;
 • Пулмология;
 • Ендокринология;
 • Кожни болести;
 • АГ
 • Ортопедия и травматология;
 • Кардиология;
 • Нефрология;

Извършват се и лабораторни изследвания от пакети "Клинична лаборатория" /ПКК; биохимия; хормонални изследвания; туморни маркери/ и "Образна диагностика" /рентген; ехографски изследвания; скенер /КАТ/.