ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

    Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литротрипсия (ЕКЛ) е специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивно лечение и диагностика на урологичните заболявания.

    Разполага с модерен Endoalpha интегриран операционен блок, включващ 3 операционни зали, оборудвани с апарат за екстракорпорална литотрипсия от последно поколение, Holmium и Nd:YAG лазер и пълен набор от ендоскопски и лапароскопски инструментариум и апаратура.

    Ендоскопските операции под рентгенов контрол се извършват в специално оборудвана операционна зала с последно поколение рентгенова операционна маса с дигитален рентген UROSKOP SIEMENS.

    Клиниката разполага с пълен набор от флексибилни и ригидни ендоскопи, инструменти и енергийни източници за ендоурологични операции и лазерно разбиване на бъбречни и уретерни камъни, пълен набор ендоскопски инструментариум за монополярна и биполярна резекция на простатата (TURP), биполярна плазма вапоризация на простатата (TURisVP) и Holmium laser енуклеация на простатата (HoLEP).

    В клиниката се прилагат всички минимално-инвазивни и ендоскопски методи за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия, стриктури на уретрата, уролитиаза и неинвазивни карциноми на пикочния мехур и на горен уринарен тракт. Тя е специализиран център за ендоскопско лечение на уролитиазата, като в нея се извършват всички видове операции за лечение на конкременти в бъбрека и уретера – перкутанна нефролитотомия, минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия, ендоскоспка комбинирана интраренална хирургия, уретерореноскопия, ретроградна интраренална хирургия, като осигурява комплексен и индивидуализиран подход в лечението на пациенти с бъбречно-каменна болест.