ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

  Нашите специалисти предлагат цялостна диагностика и лечение на широк кръг от инфекциозни заболявания, които включват:

  • Капкови инфекции – Варицела, Херпес зостер, Морбили, Рубеола, Скарлатина, Инфекциозен еритем, Внезапен екзантем, Грип, Парагрип, Респираторно синцитиална вирусна инфекция, Аденовирози, Коклюш, Дифтерия, Инфекциозна мононуклеоза, Епидемичен паротит, ТОРС, Легионелози, Микоплазмени инфекции и Пситакоза.
  • Чревни инфекции – Шигелози, Коремен тиф, Салмонелози, Колиентерити, Веротоксин-продуциращи E. coli, Хранителни токсиинфекции, Ботулизъм, Вирусни гастроентероколити, Антибиотико-асоцииран ентероколит, Бруцелоза, Листериоза, Лептоспирози, Йерсиниози, Кампилобактериози и Болест на Whipple.
  • Инфекции на централната нервна система – Менингококова инфекция, Коксаки вирусни инфекции, Полиомиелит, Бяс, Прионови болести, Болест на Creutzfeldt–Jakob, Лимфоцитарен хориоменингит, Арбовирусни инфекции, Кърлежов енцефалит, Западнонилски енцефалит, Herpes simplex енцефалити и Туберкулозен менингит.
  • Трансмисивни инфекции – Кърлежовопреносими инфекции, Рикетсиози, Епидемичен (въшков) петнист тиф, Ендемичен (плъхов) петнист тиф, Везикулозна рикетсиоза, Марсилска треска, Ку-треска, Туларемия, Лаймска борелиоза, Ерлихиози, TIBOLA/DEBONEL/SENLAT, Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС) и Волинска треска.
  • Покривни инфекции – Тетанус, Антракс, Еризипел, Болест на котешкото одраскване, Газова гангрена, Болест от ухапване от плъх, Еризипелоид, Шап и Сап.
  • Инфекции с множествени механизми на предаване – Остър вирусен хепатит „А”, Остър вирусен хепатит „В”, Остър вирусен хепатит „С”, Остър вирусен хепатит „D”, Остър вирусен хепатит „E”, Други вируси причиняващи остри вирусни хепатити, HIV-инфекция и СПИН.

  • Тропически инфекциозни болести – Вирусни хеморагични трески, Хантавирусен белодробен синдром, Хеморагична треска на долината Рифт, Хеморагична треска Ласа, Аржентинска хеморагична треска, Боливийска хеморагична треска, Жълта треска, Денга, Киасанурска горска болест, Хеморагична треска Марбург, Хеморагична треска Ебола, Треска Чикунгуня, Папатациева треска, Вариола, Петниста треска на скалистите планини, Треска Цуцугамуши, Възвратни тифове, Малария, Мелиоидоза, Лепра, Чума, Холера, Японски енцефалит и Диария на пътуващите.
  • Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход.
  • Инфекции при имунокомпрометирани лица.
  • Биотероризъм и биологично оръжие.
  • Вътреболнични инфекции.
  • Сепсис.
  • Сексуално предавани инфекции.

  В случаите на обявена епидемия Катедра „Инфекциозни болести” поема диагностиката и лечението на деца над 12-годишна възраст. В допълнение на другите дейности в катедрата се осъществява пълно проследяване на пациентите и след тяхното изписване до пълното им възстановяване.

  При нас има разкрит Амбулаторен кабинет за консултации и прегледи на пациенти от доболничната помощ. Консултациите и прегледите в този кабинет се извършват от лекар-инфекционист срещу представяне на Талон № 3 за медицински специалист по „Инфекциозни болести” (талонът се издава от личния лекар).