ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

  Комплексно лечение на всички спешни състояния в акушерството и гинекологията:

  • руптура (спукване) на киста на яйчник: лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • извънматочна бременност: лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • нарушена начална бременност: консервативно (медикаментозно) и оперативно лечение;
  • емезис и хиперемезис (патологично повръщане) в начална бременност;
  • патологични генитални кръвотечения и анемичен синдром при жената: консервативно (медикаментозно) и оперативно лечение;
  • некроза на миомни (миома) възли на матката: лапароскопско или хистероскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • торзия на аднекси (яйчник и/или маточна тръба): лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение.

  Консервативно и оперативно лечение на заболявания, причинени от или свързани с бременността в първите 20 г.с.

  Лекарствена корекция на функционални нарушения в хипоталамо-хипофизо-овариалната ос: нарушения в хормоналния статус на жената.

  Лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествени тумори - консервативно лечение на възпалителни заболявания на женската генитална система.

  Оперативна гинекология:

  • пробно сепарирано абразио (кюретаж) на матката при неправилни маточни кръвотечения;
  • диагностична биопсия на вулва, влагалише, маточна шийка;
  • оперативна корекция на статичните (смъкване) нарушения на женските гениталии (матка, влагалище, влагалищен чукан): лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • оперативна корекция на пикочната стрес–инконтиненция (незадържане на урина): лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • оперативна корекция на проходимостта на маточните тръби: лапароскопско, хистероскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • оперативна корекция на вродени аномалии на женските полови органи: лапароскопско, хистероскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
  • органосъхраняващи операции;
  • оперативно лечение на тазовата болка (денервационни операции);

  • оперативно лечение на ранни и късни следоперативни усложнения от акушерски и гинекологични операции;
  • операции при генитален травматизъм, вкл. увреждане на женските външни и вътрешни полови органи при политравма;
  • хирургия с минимален достъп (миниинвазивна хирургия) за повечето гинекологични заболявания;
  • медико–козметична хирургия (пластични операции на външни и вътрешни полови органи);
  • лазерно или електрохирургично лечение (LEEP, електроконизация, лазерконизация, конвенционална конизация) на заболявания на маточната шийка: дисплазия (CIN), папиломи, ектопия/ерозио на маточната шийка;
  • лазерно или електрохирургично лечение на кондиломи (HPV) на вулва и влагалище;
  • еднодневни диагностични и оперативни хистероскопски интервенции при различни гинекологични заболявания (полипи на матката, миоми на матката, сраствания, идиопатичен стерилитет).

  Оперативно конвенционално и лапароскопско (безкръвно) лечение на повечето злокачественни гинекологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на матката, рак на яйчник, рак на маточна тръба, рак на вулва и влагалище.

  Консервативно и оперативно (лапароскопско или конвенционално) лечение на генитална и екстрагенитална ендометриоза.

  Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания: медикаментозен и конвенционален аборт.

  Селекция на случаи за физикално лечение.

  Дигностични и терапевтични лапароскопски /хистероскопски (безкръвни) и конвенционални оперативни интервенции при стерилитет на жената.