ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Контакти

  Заявка за планиране за прием в БПЛР-Банкя можете да направите всеки работен ден по следните начини:

  • по пощата на адрес: гр. Банкя, п.к. 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5, БПЛР към ВМА /Бивш военен санаториум/;
  • на тел. 029977194, 028127937 или 028127920 (между 13 и 15.30 часа);
  • на факс 02/ 99 77 168;
  • по електронна поща:  или 
  • на място в регистратурата на болницата

  Допълнителна информация по административни въпроси можете да получавате всеки работен ден по електронна поща: .