ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клиниката

  Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литротипсия е разкрита на 1 март 2000 г. и е специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивно лечение на урологичните заболявания.

  Към клиниката работят следните отделения:

  • Отделение по ендоурология
  • Отделение по трансуретрална и лазерна хирургия
  • Отделение по екстракорпорална литотрипсия.

  Разполага с 3 операционни зали, оборудвани с пълен набор инструментариум за ендоурология и минимално инвазивна урологична хирургия.

  В клиниката има 30 болнични легла. 

  Школата по урология във ВМА

  Военномедицинска академия създава истинска школа в урологията, с десетилетни традиции. Първата клиника е открита още през 1934 г. Последователно през годините катедрата се ръководи от:

  1934-1959 г. – д-р Таню Танев 1959-1983 г. – ген. м-р чл. кор. проф д-р Иван Викторов, д.м.н. 1983-1991 г. – полк. проф. д-р Тодор Патрашков, д.м.н. 1991-1996 г. – полк. доц. д-р Александър Лилов, д.м.н. 1996-2008 г. – проф. д-р Светослав Николов, д.м.н. 2008-досега проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н.