ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Клиниката

    Клиниката по гастроентерология и хепатология  е приемник на създадената през 1963 г. Клиника по гастроентерология и хематология към Катедрата по вътрешни болести на Военномедицинския институт.

    Високата професионална квалификация на лекарите и медицинските специалисти работещи в клиниката, я превръщат в един от водещите за страната центрове за лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт.

    Комбинацията от професионални екипи и структурно обособените Клиничен сектор, Лаборатория по интервенционална гастроентерология и Лаборатория за генетични анализи позволява въвеждането и прилагането в диагностичната и лечебната практика на най-новите миниинвазивни методи в областта на гастроинтестиналната ендоскопия, ехоендоскопията и манипулации под ехографски контрол.

    Клиниката е основен участник в Програмата за чернодробна трансплантация на ВМА и в националната трансплантационна програма.