ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

За колко време се възстановява кръвта?

    Количествено кръвта се възстановява за около 24 часа, а качествено – за 3-4 седмици.