ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Специалистите от 7 клиники и 25 отделения се грижат за здравето на пациентите на МБАЛ-Варна към ВМА. Заместник-началник на болницата е подп. д-р Живко Радушев.

  Ето и списъка с началниците на медицинските звена в МБАЛ-Варна и телефоните, на които можете да се свържете с тях при нужда:

  ЗВЕНО НАЧАЛНИК ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
  I-ва Клиника „Вътрешни болести“    
  Отделение по кардиология Д-р Росица Хасиева 052/ 386 352
  Отделение по гастроентерология Д-р Яна Димитрова 052/ 386 352
  Отделение по интензивна терапия Д-р Георги Гюзелев 052/ 386 336
  II-ра Клиника „Вътрешни болести“    
  Отделение по пневмология и фтизиатрия Д-р Корнелия Николова 052/ 386 392
  Отделение по ревматология Д-р Диана Атанасова 052/ 386 392
  Отделение по вътрешни болести Д-р Илиана Теодорова 052/ 386 392
  Клиника „Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ Проф. д-р Снежа Златева, д.м.  
  Отделение по клинична токсикология Д-р Станимила Петрова 052/ 386 382
  Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти Д-р Живка Керезова 052/ 386 382
  Лаборатория за химико-токсикологични изследвания Доц. Георги Бончев, д.х. 052/ 386 204
  Клиника по хирургия Полк. проф. д-р Даниел Костов, д.м.н.  
  Отделение по обща хирургия Д-р Евгени Николаев 052/ 386 342
  Отделение по гръдна хирургия   052/ 386 342
  Отделение по урология Д-р Васил Терзи 052/ 386 322
  Отделение по гинекология Д-р Валентин Марков 052/ 386 322
  Клиника „Ортопедия и травматология“ Доц. д-р Васил Обретенов, д.м.н. 052/ 386 332
  Клиника „Термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия“ Доц. д-р Йоланда Папазова, д.м. 052/ 386 312
  Операционно отделение Д-р Веселин Маринов 052/ 386-323
  Клиника „Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина“ Проф. д-р Христо Бозов, д.м.  
  Отделение по анестезиология и интензивно лечение Подп. д-р Живко Радушев 052/ 386 228
  Отделение по хипербарна и морска медицина Д-р Милена Янева 052/ 386 249
  Спешно отделение Д-р Екатерина Вълкова 052/ 386 236
  Медико-диагностична лаборатория Д-р Росица Ряхова 052/ 386 337
  Отделение по клинична патология Д-р Ивана Бонева  052/ 386 314
  Консултативно-приемно отделение Д-р Бирсен Хаджиева 052/ 386 366
  Отделение по функционална диагностика Д-р Милен Георгиев 052/ 386 265
  Отделение по образна диагностика Д-р Елена Веселинова-Николова 052/ 386 272
  Отделение по нервни болести Д-р Вилиян Габровски 052/ 386 302
  Отделение по ушни, носни и гърлени болести Доц. д-р Константин Георгиев, д.м. 052/ 386 273
  Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Д-р Ирина Белчева-Авджиева 052/ 386 365
  Болнична аптека Маг.-фарм. Димитричка Пеева