ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  • Отделение по гастроентерология, ръководител д-р Никола Наумовски – 064/890 642
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия, ръководител д-р Анелия Стоянова – 064/890 640
  • Отделение по ендокринология и болести на обмяната, ръководител д-р Юлия Стойкова – 064/890 645
  • Отделение по ревматология, ръководител д-р Тихомир Горчев – 064/890 643
  • Отделение по кардиология, ръководител д-р Александър Орманов – 064/890 603
  • Отделение по хирургия, ръководител д-р Цветан Съботинов – 064/890 630
  • Отделение по ортопедия и травматология, ръководител д-р Борил Юруков – 064/890 611
  • Отделение по УНГ, ръководител д-р Юлиян Минчев – 064/890 646
  • Отделение по очни болести, ръководител д-р Мартин Мартинов – 064/890 655
  • Операционен блок, ръководител д-р Румен Стоянов – 064/890 630
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение, ръководител д-р Валерий Таблов – 064/890 633
  • Отделение по нервни болести, ръководител д-р Татяна Давидова – 064/890 635
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, ръководител д-р Добринка Измайлова – 064/890 654
  • Отделение по образна диагностика, ръководител д-р Водичка Раева – 064/890 628
  • Медико-диагностична лаборатория, ръководител д-р Илиана Коджабашева – 064/890 649
  • Лаборатория обща и клинична патология, ръководител доц. д-р Евлоги Маринов – 064/890 648
  • Отделение по превентивна медицина, ръководител д-р Стоян Баръмов – 064/890 650
  • Приемно-консултативни кабинети, ръководител д-р Лиляна Шипчанова – 064/890 659
  • Консултативно-диагностичен блок, ръководител подп. д-р Иво Цочев – 064/890 602
  • Болнична аптека, ръководител магистър-фармацевт Димитринка Йорданова – 064/890 614