ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Преподавателският състав на "Медицина на бедствените ситуации" обединява експери от различни специалности:

  • Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., началник на катедрата
  • Гл. асистент, д-р Стойко Колев, д.м., специалист по “Медицина на бедствените ситуации”
  • Гл. асистент , инженер-химик Агнес Гълъбова, д.м.
  • Асистент д-р Веска Ламбова, специалист по “Токсикология”
  • Асистент д-р Асен Кънев, специалист по „Превантивна военна медицина” и „Авиационна медицина”
  • Асистент магистър-фармацевт Кузман Паскалев, д.м.
  • Асистент д-р Милка Стоева
  • Подп. д-р Валентин Конов, специалист по “Вътрешни болести”, “Медицина на бедствените ситуации”, “ Клинична Токсикология”