ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

    Научно-приложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина разполага със сплотен екип от високоподготвени специалисти.

    Хабилитираните лица са трима – професор и двама доценти. С образователна и научна степен „доктор” са петима от екипа, от тях трима имат докторат по медицина,  един – по психология и още един – по икономика.

    Лекарите са 50% от личния състав на Центъра и в момента са 30 души. Всеки от тях има призната специалност, а 7 са с две или повече.

    Специалистите с висше немедицинско образование в звеното са 9 човека.