ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

  Екипът на Отделение „Спешна медицинска помощ” се състои от висококвалифицирани лекари и медицински сестри.

  д-р Недялко Григоров, д.м. – ръководител на Клиника "Вътрешни болести"

  • д-р Павел Рашков – началник отделение
  • д-р Христина Каменова – лекар „Спешна медицина”
  • д-р Величка Треновска – лекар „Гастроентерология”
  • д-р Драгомира Угринова - лекар-специализант "Вътрешни болести"
  • д-р Ралица Иванова – лекар-специализант „Вътрешни болести”
  • д-р Борисоав Петров – лекар-специализант „Вътрешни болести”
  • д-р Юлия Маноилова – лекар-специализант „Вътрешни болести”
  • д-р Огнян Петков – лекар-специализант „Кардиология”
  • Светла Петрова – лекарски асистент
  • Светла Неделчева – старша медицинска сестра

  Екипите ни подпомагат ЦСМП-София, „Гражданска защита” и Службата за пожарна и аварийна безопасност в случай на масови бедствия, аварии и катастрофи, и оказват спешна помощ на пострадалите лица.