Актуално за COVID-19

Екип на катедрата

В Катедра "Физикална и рехабилитационна медицина" работи мултидисциплинарен екип специалисти - лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти, с отлична подготовка и богат опит.

Хабилитирани лица

  1. Проф. д-р Георги Георгиев, д.м.н.
  2. Полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м., началник на Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина
  3. Доц. д-р Христина Миланова, д.м., началник Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Лекари към катедрата (със специалност по физикална медицина и рехабилитация)

  1. Д-р Надежда Байчева, началник на Отделение “Болнична рехабилитация и възстановяване” (тел.: 02 922 52 04)
  2. Д-р Емилия Конакчиева, началник на Отделение “Електротерапевтични и оптични фактори” (тел.: 02/922 50 13)
  3. Д-р Мимоза Георгиева, началник на Отделение “Рефлексотерапия и лазертрапия” (тел.: 02 922 57 45)

Старша медицинска сестра на Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина – Стаменка Люцканова, д.

► Старши рехабилитатор на Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина – Бойка Павлова