ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Доц. д-р Недялко Григоров, д.м.

  Доцент д-р Недялко Григоров е ръководител на Клиника "Вътрешни болести".

  Завършва медицина в МУ-София, като има придобити специалности по „Вътрешни болести” и по „Нефрология”. Завършил е „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

  Доцент Григоров е преминал през редица следдипломни квалификации:

  • 2001 г. – Курс “Ехографска диагностика на коремни органи”
  • 1999г. – Курс “Кардиопулмонална ресусцитация”
  • 1998г. – Курс “Образна диагностика на коремни органи”

  Има изкарани множество курсове в областа на спешната медицина и на бедствените ситуации:

  • 2014 г. – „Шок, травма-сортировка, лечение, транспорт”
  • 2017 г. – ”Медицинско осигуряване и защита при бедствени ситуации от антропогенен характер”
  • 2017 г. – „Медицинско осигуряване при бедствени ситуации”

  В периода януари 1993 г. - март 2000 г. е лекар-ординатор в отделение „Бърза медицинска помощ” към Катедра „Спешна медицина” във ВМА, а от март 2000 г.  – ръководител-отделение. От началото на август 2019 г. оглавява Клиника "Вътрешни болести".

  Има над 40 публикации в областта на спешната медицина, медицина на бедствените ситуации, кардиология и алергология. Участвал е в множество международни конгреси.

  Основните му интереси са насочени в областта на вътрешните болести, спешната медицина, медицина на бедствените ситуации и военната медицина.