ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Професор Константин Рамшев, д.м.

  Професор Константин Рамшев, д.м. е ръководител на Катедра “Кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести” и на Клиника “Интензивна терапия”.

  Завършва медицина в гр. София, като има придобити специалности по вътрешни болести, по кардиоревматология, по спешна медицина, по военно-полева терапия.

  Завършил е мениджмънт в здравеопазването и стратегически курс по национална сигурност и отбрана. Специалист е по клинична хипертензиология, присвоена му от Европейската асоциация по хипертензиология.

  В професионалната си визитка професор Рамшев заема редица ръководни длъжности, като в периода 2002 – 2007 г. е бил заместник-началник по лечебно-диагностичната дейност на ВМА.

  Член е на Българската национална академия по медицина; зам.-председател на  Българската лига по Хипертония. Членува още в Европейското дружество по хипертония; в Българското научно дружество по военна медицина; в Европейското дружество по кардиология; в УС на Дружеството по кардиология и съдови заболявания; в селекционната комисия за България на Европейското дружество по артериална хипертония; в УС на Дружеството по ентерално и парентерално  хранене. Почетен член на Асоциацията на завършилите колежа на НАТО в Рим и носител на почетен знак “Български лекар”.

  Професор Рамшев е член на редколегията на следните научни списания:

  • Cardiologia–официален орган на Италиано-българското дружество по    кардиология
  • Военна медицина           
  • Медицина и фармация
  • Българска кардиология
  • Невросонография
  • Съвременна медицина
  • Списание на Българската Лига по Хипертония-Главен редактор

  Участва в Държавни изпитни комисии за придобиване на специалност по:

  • Вътрешни болести – председател на комисията до 2011г.
  • Военно-полева терапия – председател на комисията до 2008г.
  • Кардиология – член на комисията

  Има повече от 280 публикации, монографии и учебни помагала; участие в над 200 научни конгреси и симпозиуми в страната и в чужбина – Австралия, Холандия, Канада, Русия, Италия, Австрия, Англия, Франция, Германия, Белгия, Гърция, Швеция, Турция, Румъния, Бразилия, Аржентина, САЩ и други.

  Опит в клинични проучвания

  • CARDIAC Study – грамота от СЗО;
  • Изпитване на японската диета – С –7;
  • “Изследване адаптацията на сърдечно-съдовата система в норма и патология;
  • “Коронарен рисков профил в Българската армия”;
  • Главен изследовател на множество клинични изпитания на медикаменти за сърдечно-съдови заболявания