ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Болницата

  Военната болница в Сливен е наследник на създадената още през 1892 г. III-та балканска дивизионна болница. По силата на Ньойския договор от 1921 г. е закрита, но само две години по-късно е възродена.

  Днес, близо век по-късно, духът и традициите на военната болница в Сливен са съхранени, а авторитетът й расте. Лечебното заведение печели доверието на пациентите –  под пагон и цивилни, с качествена и адекватна медицинска грижа, ефективност и безопасност. Апаратурата непрекъснато се модернизира, а към екипа се привличат опитни и мотивирани специалисти.

  Ролята на МБАЛ-Сливен става все по-важна за региона. Разположението й е ключово – от гледна точка на полигона „Ново село”, авиобазата в Безмер и пристанище Бургас. Основен приоритет на болницата е медицинското обслужване на войските в Югоизточна България, в гарнизоните Сливен, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Хасково. А специалистите й са се доказали като стратегически и надежден партньор при провеждането на многобройните учения със съюзниците от НАТО в региона.

  Въпреки ведомствения си характер, МБАЛ-Сливен е отворена за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, по които болницата има сключени договори със Здравната каса за лечение по клинични пътеки, Специализирана извънболнична медицинска помощ и Фондове за доброволно здравно осигуряване.

  Кой може да се лекува във Военна болница-Сливен?

  • Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА)
  • Цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  • Курсанти във висшите военни училища
  • Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора
  • Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна
  • Пенсионирани военнослужещи
  • Ветерани от войните
  • Военноинвалиди и военнопострадали
  • Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
  • Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали
  • Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК

  Винаги на първа линия

  Пандемията от COVID-19, която постави пред изпитание целия свят, но и беше възможност нашите екипи да демонстрират за пореден път своята незаменима и ключова роля. Болницата бе една от COVID-зоните в най-тежките периоди на пандемията и помогна на стотици нуждаещи се да преборят инфекцията.